Volně dostupné zdroje pro studium problematiky inovací.

Monografie:

1. DVOŘÁK, Jiří et al. Management inovací. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2006. 246 s. ISBN 80-868-4718-7, (pdf, 6MB)

2. ŠVEJDA, Pavel. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2007, 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5, (pdf, 3MB)

3. ŠVEJDA, PAVEL, Pavel. INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ.  Praha : Asociace inovačního podnikání ČR, 2010. Vydání: 1. vyd. ISBN: 8087305043, (pdf, 3,5MB)

4.  Karel Havlíček: Inovační manuál malé a střední firmy. (pdf, 0,5 MB)

Sociální inovace

Příručka pro tvorbu a realizaci inovací (sociálních)

Web o inovacích – Inovace VŠEM (www.inovacevsem.cz)

Zdroje v angličtině

1. ROBIN MURRAY, Julie Caulier-Grice and Geoff Mulgan. The open book of social innovation. London: National Endowment for Science, Technology and the Art, 2010. ISBN 18-487-5071-4.

2. Mulgan, Ali, Tucker; Social innovation: what it is, why it matters, how it can be accelerated, published by Said Business School, Oxford, 2007

3. THE SOURCES OF INNOVATION- by Eric Von Hippe

4. Democratizing Innovation (2005)